Fotball for alle, alle for en

Vi er mange som interesserer oss for fotball – noen spiller, andre benker seg foran TV-skjermen sammen med venner og familie. Sport spiller en viktig rolle for flere, men forskning viser at det også kan hjelpe mennesker ut av de vanskeligste av situasjoner. I en studie fra 2019 fulgte Universitetet i Sør-Øst Norge sammen med Fotballstiftelsen en rekke Norske gatelag. Disse hadde enormt positiv innvirkning for folk med en vanskelig fortid. Det viste seg at samholdet og tilhørigheten innenfor disse lagene styrket mennesker slik at de i ettertid fikk det bedre både med helse, familie og karriere.For noen kan integrering gjennom sporten bety en helt ny start – også for dem som er ganske nye i verden, og kanskje helt nye i Norge. Vennskap og felles ambisjoner kan da være desto viktigere, og Stiftelsen Dam gjennomførte i 2012 et prosjekt der de inkluderte en rekke barn fra forskjellige kulturer inn i lokalsamfunnet gjennom fotball. Kanskje er det mer i denne sporten enn vi kan forestille oss